Felsökning av poolvattnet

Grönt och grumligt vatten
Problem:  För lite klor. För högt PH.
Lösning: 

 • Mät PH och justera om För högt PH nödvändigt.
 • Chockklorera en gång per dygn tills vattnet inte längre är grönt.
 • Flocka vattnet och dammsug botten.
 • Tillsätt extra algmedel.

PH-värdet är svårt att ändra
Problem:  För hög total alkalinitet.
Lösning: 

 • Mät alkaliniteten och ändra om nödvändigt med PH-värdet.

Kalkavlagringar
Problem:  För högt PH Kalciumhalt
Lösning: 

 • Sänk med PH-.
 • Tillsätt mjukt vatten.
 • Undvik att använda klor med kalcium.

Hud- och ögonirritation, klorlukt
Problem:  Fel PH-balans.
Lösning: 

 • Testa vattnet och korrigera om nödvändigt PH-värdet.

Hud- och ögonirritation
Problem:  För lite fritt klor.
Lösning: 

 • Chockklorera.

Fritt klor försvinner snabbt
Problem:  Mycket badande, regn, vind och hög temperatur.
Lösning: 

 • Chockklorera.

Rost på metalldelar
Problem:  För lågt PH.
Lösning:

 •  Höj med PH+

Grumligt vatten – Alger
Problem:  Begynnande algtillväxt.
Lösning: 

 • Chockklorera / Flockningsmedel

Grumligt vatten – PH
Problem:  För högt PH.
Lösning: 

 • Mät PH och ändra efter behov

Grumligt vatten – Filter
Problem:  Dålig cirkulation
Lösning: 

 • Kolla filter och pump. Backspola filtret.

Grumligt vatten – Kalcium
Problem:  Hög kalciumhalt.
Lösning: 

 • Töm ut minst en tredjedel av vattnet och fyll i rent mjukt vatten. Undvik klorprodukter som innehåller kalcium.

Blekta badkläder
Problem:  För mycket klor.
Lösning:

 •  Tillsätt rent vatten. Justera sedan om nödvändigt PH.

Brunaktigt eller blågrönt vatten
Problem:  Hög järn- eller kopparhalt.
Lösning: 

 • Mät PH-värde och ändra efter behov. Flocka. Fungerar inte detta måste man tömma minst halva poolen och tillsätta rent vatten.

Skum i vattnet
Problem:  För mycket algmedel.
Lösning: 

 • Låt bli att använda algmedel några veckor, och använd en mindre mängd därefter.

Svart vattenlinje
Problem:  Mycket nedfall i poolen.
Lösning:

 • Ta bort om möjligt närliggande träd eller buskar.