Köpvillkor

Mamma och dotter i poolen Lauter

Växeln har telefontid från måndag till Söndag 09.00-19.00 Vill man komma och besöka oss i fabriken så måste det bokas i förväg antingen via mail eller telefon. Kunder som köper våra poolpaket för självmontering har telefonsupport 09.00-23.00. Supportnumret ges till kunden vid köpet.

Allmänt

Dessa pooler är inte självbärande om inte detta köpts till självbärande konstruktion vid din order. Önskar man ha poolen ovanmark utan självbärande konstruktion så kontakta oss, ritningar på hur detta skall utföras fås vid lagd order . Och eftersom detta är ett hantverk så kan små olikheter förekomma.

Tänk att alla våra poolformar är 100% handgjorda. Vi tillverkar först en form i trä (plugg) denna byggs med 2 graders lutning åt centrum utav formen. Sedan så börjar spacklingen och slipningen, och spacklingen igen och slipningen igen. Och så görs detta så många gånger det krävs för att få det resultat som vi sedan levererar ut till er. Men först så gjuter vi av denna formen (pluggen) för att få fram våran poolform.

Pluggen till Lauter vägde 1 ton så det är ingen lätt struktur att flytta runt innan formen är gjuten.

Lauter poolen föds
Lauter efter första spacklingen

Om era barn målar en teckning så blir den inte finare för att den går i kopiatorn !! Så man måste göra rätt från början och detta tar tusentals timmar per form.

Priser

Priserna på hemsidan/katalogen gäller tillsvidare. Moms (25 %) är inräknad i alla priser. Om momsen ändras, justeras våra priser motsvarande. Vi reserverar oss för pris och konstruktionsändringar samt mot tryckfel.

Betalningsvillkor

 • Glasfiberpool: Här gäller inbetalning motsvarande 30 % av överenskommet ordervärde innan beställning läggs av Gutepool. Resterande belopp skall vara registrerat på Gutepool senast på leveransdagen.
 • Gutepool har full återtaganderätt till samtliga produkter och pooler som dom tillverkat till dess att full fullständig betalning erlagts från kund eller återförsäljare. Om poolen mottagits innan full betalning har skett så gäller inga Garantier och Gutepool har full rätt att återhämta sina produkter om betalning inte sker.
 • En specialbeställd pool som ex färgändring/självbärande eller mosaikklädd kan inte ångras/returneras.
 • Pooltak/Pooltäcke/Lock: Vid order gällande pooltak/pooltäcke/Lock gäller inbetalning motsvarande 50 % av överenskommet ordervärde, resterande betalning sker vid leverans.
 • Specialbeställda Glasfiberpool: Här gäller 50 % i handpenning vid order, resterande på leveransdagen.
 • Poolpaket som ej mottagits inom överenskommen tid debiteras kund med en bomkörningsavgift motsvarande 1.995:-
 • Betalning till Gutepool skall ske genom inbetalning på vårt bankgiro alternativt via direktöverföring eller bankkort.

Leverans

 • OBS! Samtliga leveranstider räknas från det att ordern är bekräftad (betalningen är registrerad), ej från orderdatum. Frågor om leverans gällande poolpaket besvaras tidigast veckan efter registrerad inbetalning. De flesta tillbehör levereras omgående från vårt lager eller från fabrik. Vid köp av poolpaket så kommer allt i samband med pool leveransen om det inte skulle vara slut hos våra leverantörer.

Avvikelse i leverans

 • Vi reserverar oss för viss försening utav leveransen utav våra pooler, detta då vi inte kan styra över varken väder och vind eller trafiken.
 • Om något gods saknas eller är transportskadat ska detta påpekas av dig som kund samt noteras på fraktsedeln av chauffören INNAN du skriver under denna. Använd orderbekräftelsen vid genomgång av din leverans så du kan säkerställa att allt finns med. Gällande transportskador så är det här viktigt att du gör en visuell besiktning med chauffören på samtliga varor i leveransen. Ser du något som är skadat så påpeka det till chauffören samt ta bild på detta, och ta även bild på fraktsedeln och notera avvikelser/transportskador fanns. Väldigt viktigt att du som kund gör detta för att villkoren under punkten ”Fraktskador” i detta dokument ska gälla.
 • När poolen lyfts från vårt ekipage så är poolen kundens ansvar.

Fraktvillkor

Vi har Fri frakt på allt i vår butik. OBS! Vid leverans av poolpaket, pooltak samt vinterplåtar krävs lossningshjälp alternativt pristillägg för kranbil. Detta måste bedömas och bokas direkt av dig som kund. Kontakta Gutepool för prisuppgift och bokning.

Returer

Vid retur av vara görs ett returavdrag på 25 % ,Returfrakt betalas av kund.
Returer måste returneras i oskadat originalemballage.
Artiklar i öppnat/brutet emballage eller som varit monterade klassificeras som använda/begagnade och kan ej returneras.
Specialbeställningar (glasfiberpool i specialfärg) kan ej returneras.
OBS! returnerade varor skall skickas med företagspaket.
Vi har ej möjlighet att hämta ut gods som redan skickats till utlämningsställen.

Garantier

Under förutsättning att köparen följer monterings- och skötselanvisningar i enlighet med säljarens instruktioner, har alla våra produkter två års garanti på eventuella tillverknings- och materialfel från leveransdagen. Gäller ej delar som bytts ut under garantitiden. Inköpt reservdel har även den två års garanti. Variationer kan förekomma beroende på produkt då vissa har längre garanti.

 • Garantierna gäller inte om betalning inte inkommit till Gutepool före eventuellt Garantiärende.
 • Glasfiberpool: Under inga omständigheter får man använda poolen utan bärande konstruktion. Garantin gäller inte vid skador som uppstår vid installation eller egna lyft. Lutningar i markarbetet. Eller felaktigt användning av kemikalier.
 • Glasfiberpool: Vi lämnar 25 års garanti på stommen. Garantin täcker inte skador/åverkan som beror på felaktig skötsel av vattenvärden eller för höga vattentemperaturer.

Vid garantireparation eller service av våra Glasfiberpooler. Då står inte Gutepool för demontage av trall etc. eller för lyft av poolen om detta skulle krävas. Det åligger kund att se till att en tekniker har lätt åtkomst till pumprum för att kunna genomföra nödvändig service.

Gutepool följer alltid Konsumentköplagen som är överordnad.
Varan skall vara använd med gott omdöme och i normal omfattning till det avsedda ändamålet.
Säljarens ansvar är begränsat till leverans av ny vara, reparation eller viss återbetalning av köpeskillingen enligt säljarens val.

Garantin omfattar dock ej normala förslitningsdetaljer/förbrukningsartiklar så som ex lampor, mätelektroder, packningar etc. Ej heller skador som orsakats av fasbortfall, strömstötar eller andra yttre orsaker, ej heller för korrosions- och deformationsskador orsakade av för hög temperatur, för höga klor- eller salthalter, felaktigt pH-värde och alkalinitet.
I intet fall kan säljaren göras ansvarig för direkta eller indirekta skador, följdskador eller förluster för köparen. Om produkten modifieras gäller inte garantin.

Reklamationer

Innan eventuell reklamation, kontrollera att ni inte missat något i Gutepools köpevillkor. Reklamation av vara skall ske så snart felet upptäcks eller inom skälig tid.

Vid en eventuell reklamation av en vara, måste varan skickas till Gutepool för kontroll/reparation innan vi skickar ny vara. Detta gäller även betalningen. Fakturan skall vara fullt betald innan någon reklamation kan ske.
Om köparen vill ha en ny vara skickad innan vi fått den gamla, faktureras varan på nytt utav oss. Vi skickar kredit när vi mottagit den reklamerade varan och godkänt reklamationen.

Skulle något hända er pool så ber vi er skicka mail till oss, så vi får en bild på hur er installation och byggnation ser ut.

Reklamationer skall göras skriftligen till Gutepool för reklamationer. info@gutepool.se

Skadestånd – ersättning

Gutepool ersätter inte kostnader som uppstår för kund (ex. hantverkare, vattenbilar, markentreprenörer osv.) Vid eventuell sen leverans, fel i leverans, trasigt gods eller annan orsak av vad slag det än må vara.
Vi rekommenderar att du som kund beställer varorna i god tid innan montering och säkerställer att allt gods är rätt och helt så att inga problem uppstår vid monteringen.

Force Majeure

Arbetskonflikt, eldsvåda, krig, mobilisering, valutarestriktioner, materialbrist, knapphet på transportmedel, fel i leveranser från underleverantör etc. eller omständighet av vad slag det må vara, utom vår kontroll,
som inverkar på avtalade priser och leveransens fullgörande, berättigar säljaren efter eget val till förlängning av leveranstiden eller till att helt eller delvis annullera avtalet utan skyldighet för säljaren att härför utgiva ersättning.

Installation/Entreprenad

Gutepool utför ej markarbeten. Önskar man hjälp med poolinstallationen eller service så kontakta oss för ett kostnadsförslag. Installatören/entreprenören är ansvarig för att arbetet utförs korrekt.
Dialogen angående installation eller markarbetet skall föras direkt med installatören / entreprenören. Hör av er till oss på Gutepool om det finns osäkerheter.

Lojsta Mys
Lojsta Mys